Menu

PVC Composite Decking

0902.722.050
lachitai2405@gmail.com
    Liên kết mạng xã hội:
  • Social Website
  • Social Website
  • Social Website
  • Social Website

Sản Phẩm

Tên sản phẩm: PVC Composite Decking
Mã sản phẩm: Tropical 102
Giá: 0 Đ
Kích thước: 125mm x 25mm Chúng tôi có thể làm chiều dài theo yêu cầu khách hàng.

Độ dài tiêu chuẩn: 2900 mm 

Khối lượng: 9.6 kg

Sản phẩm khác